Công ty TNHH thiết bị Palăng cần cẩu Vohoboo Vũ Hán

VOHOBOO là nhà sản xuất và xuất khẩu chuyên nghiệp tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán và dịch vụ thiết bị nâng hạ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thang máy chính bao gồm cầu trục dầm đơn và cầu trục đôi, cầu trục giàn, cầu trục JIB, palăng dây cáp, pa lăng xích điện, tời điện, v.v.

Vũ Hán Vohoboo Crane Hoist thiết bị Công ty TNHH là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và xuất khẩu tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ của các thiết bị nâng hạ. Chúng tôi sản phẩm chính bao gồm nâng dầm cầu trục đơn và đôi Overhead, Cổng trục, cần cẩu JIB, Palăng cáp điện, điện chuỗi Palăng, tời điện, vv

Chi tiết
Vũ Hán Vohoboo Crane Hoist thiết bị Công ty TNHH